Ontelbare opties voor

product transport

Trapo levert het perfecte Carryline-systeem!

Carryline systeem & ontwerp

Het Carryline-systeem bestaat uit standaard componenten. Zo nodig voeren wij maatwerk uit voor uw product/situatie.

Horizontaal & verticaal transport

Voor producttransport over lange horizontale afstanden zijn onze standaard kettingen geschikt. Met een verticaaltransporteur voorzien van een speciale ketting overbruggen we een hoogteverschil naar bijvoorbeeld een andere verdieping.

Service & onderhoud

Na levering, montage en ingebruikname van uw Carryline-systeem kunt u ook voor service én onderhoud bij ons terecht.

Specificaties & opties

Met alle opties voor materialen, kettingtypes, breedte- en lengtematen biedt het Carryline-systeem een oplossing voor de grote meerderheid van alle de vraagstukken.