Trapo Group Privacyverklaring

In onze privacyverklaring leest u welke persoonsgegevens de Trapo Group op welke manier en voor welke doeleinden verwerkt. Tot de Trapo Group (hierna: wij) behoren Trapo Nederland BV, Combiflex Produktie & Montage BV, Trapo Belgium BV en Trapo France SARL. We zijn te vinden op drie locaties. Een volledig overzicht van de contactgegevens per locatie vindt u op onze contactpagina.

Trapo Nederland BV, gevestigd aan Merwedeweg 7 (5) 3621 LP Breukelen, is uw aanspreekpunt als het gaat om de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. U kunt ons bereiken via info@trapo.nl of op +31 (0)346 26 41 74.

Verzamelen van persoonsgegevens

Er zijn meerdere situaties te bedenken waarbij u uw persoonsgegevens aan ons doorgeeft. Bijvoorbeeld wanneer u teruggebeld wilt worden, een brochure opvraagt, een leverancier bent, een order plaatst, een offerte aanvraagt of solliciteert op een vacature. Geeft u aan ons door dat wij uw informatie niet mogen gebruiken voor contact dat verder gaat dan het afhandelen van uw verzoek, dan zullen wij die wens respecteren.

Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat u producten en/of diensten van ons afneemt en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht (aanhef)
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website en onze e-mailnieuwsbrief
 • Internetbrowser en apparaat type

Doelen verwerking persoonsgegevens

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze e-mailnieuwsbrief, muismat met jaarkalender en/of brochures;
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om aan ons verleende opdrachten uit te kunnen voeren;
 • Analyse van uw gedrag op de website en/of de e-mailnieuwsbrief om daarmee de website en/of de nieuwsbrief te verbeteren/ beter af te stemmen op uw interesses.

Delen persoonsgegevens met derden

Wij verkopen uw gegevens niet aan derden. Wij verstrekken deze uitsluitend indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in opdracht van ons (zie onder ‘tools die wij gebruiken’), sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Tools die wij gebruiken

Mailchimp voor e-mailnieuwsbrief

Wij gebruiken de tool MailChimp voor het verzenden van onze e-mailnieuwsbrief. Heeft u zich ingeschreven voor onze nieuwsbrief, dan staat u op onze maillijst in dit programma. Via webbeacons in onze nieuwsbrieven kunnen wij nagaan welke berichten zijn geopend en hoe vaak er op aanwezige linkjes naar externe content is geklikt. Dit om interesse in bepaalde onderwerpen te meten en daar de inhoud van volgende nieuwsbrieven beter op afstemmen.

MailChimp is gevestigd in de US en bewaart de e-mailadressen van de ontvangers van onze nieuwsbrief op servers buiten Europa. Mailchimp heeft haar systemen goed beveiligd en gaat vertrouwelijk om met deze gegevens. De privacyverklaring van MailChimp vindt u hier. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met MailChimp gesloten.

Uitschrijven en inzage/wijziging inschrijfgegevens
Wilt u onze nieuwsbrief niet langer ontvangen, dan kunt u zich op ieder moment uitschrijven via de uitschrijflink onderaan iedere nieuwsbrief. Daarnaast vindt u onderaan iedere nieuwsbrief ook een link waarmee u uw inschrijfgegevens in kunt zien en/of kunt wijzigen.
Als uitschrijven of het inzien en/of wijzigen van uw inschrijfgegevens op de hierboven vermelde wijze niet lukt, mailt u uw verzoek dan naar info@trapo.nl. Wij voldoen vervolgens zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken aan uw verzoek.

Google Analytics voor website-optimalisatie

Om onze website te optimaliseren voor u als bezoeker van onze site, maken wij gebruik van Google Analytics. Dit doen wij op een zo privacy-vriendelijk mogelijke manier.

Daarvoor hebben wij de volgende stappen ondernomen:

 • de IP-adressen zijn geanonimiseerd; wij kunnen u daardoor niet persoonlijk herleiden;
 • ‘gegevens delen’ binnen Google Analytics is uitgezet;
 • wij combineren Google Analytics niet met andere Google-diensten;
 • wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google afgesloten.

Google zal de verkregen informatie enkel met derden delen wanneer zij hiertoe wettelijk verplicht worden of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Meer informatie over het beleid van Google Analytics kunt u hier vinden.

(Open) SOLLICIATIES/ stages

Als u reageert op een vacature, een open sollicitatie stuurt of uw interesse voor een stageplek kenbaar maakt via onze website of via een ander kanaal, dan verstrekt u ons waarschijnlijk persoonlijke informatie in de vorm van een cv.

Wij kunnen deze informatie overal binnen de Trapo Group gebruiken om uw sollicitatie of reactie af te handelen. Op het moment dat duidelijk is dat u niet in aanmerking komt voor de functie of – in het geval van een open sollicitatie – een functie, dan verwijderen wij uw gegevens per direct. Mochten wij uw gegevens willen bewaren om u eventueel op een later moment een aanbieding te kunnen doen, dan informeren wij u hierover. Heeft u hier bezwaar tegen, dan verwijderen uw gegevens alsnog per direct.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en/of te verwijderen. Indien dit uw inschrijving op onze e-mailnieuwsbrief betreft, zie dan verder onder het reeds aan bod gekomen onderwerp ‘MailChimp voor e-mailnieuwsbrieven’ .

Indien het specifiek ‘cookies’ betreft, dan verwijzen wij u graag naar onze aparte cookieverklaring.

Voor alle andere gevallen is onderstaande informatie van toepassing:

Wilt u een kopie hebben van bepaalde gegevens die u aan ons heeft verstrekt? Of zijn uw gegevens gewijzigd of niet correct overgenomen en wilt u dat wij dit aanpassen? Mail uw verzoek s.v.p. naar info@trapo.nl. U ontvangt vervolgens zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, een reactie van ons.

U heeft het recht uw eventuele aan ons verleende toestemming voor het verwerken van uw gegevens in te trekken of daar bezwaar tegen te maken.

Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent het volgende: u kunt bij ons een verzoek indienen om de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken per e-mail naar u of een door u genoemde organisatie te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar/het intrekken van verleende toestemming en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid? Of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan s.v.p. een gespecificeerd verzoek naar info@trapo.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage, wijziging of verwijdering van u afkomstig is, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek.

Beveiliging persoonsgegevens

De bescherming van uw privacy vinden wij belangrijk. Uw gegevens zijn bij ons in goede handen. Wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn en/of er aanwijzingen zijn van misbruik, neemt u dan s.v.p. contact met ons op via info@trapo.nl.

Bescherming van rechten en eigendommen

Bestaat er een redelijk gegrond vermoeden dat onze rechten of eigendommen, of die van onze partners, leveranciers, klanten, relaties of anderen in het geding zijn, dan kunnen wij uw informatie gebruiken of beschikbaar stellen ter bescherming van die rechten of eigendommen. Bovendien behouden we ons het recht voor uw persoonsgegevens te onthullen wanneer:

 • dit bij wet van ons wordt verlangd
 • onthulling noodzakelijk is ter bescherming van onze rechten of die van anderen
 • een gerechtelijke uitspraak dit vereist
 • een gerechtelijk bevel dit vereist
 • een juridische procedure inzake onze website daar om vraagt

Mogelijke wijzigingen in onze privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor onze privacy- en cookieverklaring te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. Onderaan onze cookieverklaring en onderaan deze privacyverklaring staat de datum vermeld waarop de laatste wijziging heeft plaatsgevonden.

Wij raden u aan beide verklaringen regelmatig te bekijken om te zien of er wijzigingen zijn doorgevoerd.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 22 februari 2022.